Om

Denne hjemmeside repræsenterer ikke et bestemt kirkesamfund, men er for alle kristne brødre og søstre, som anerkender, at bibelen er Guds fuldkomne Ord til os, og som også er indstillet på at efterleve den anden del af Missionsbefalingen: At adlyde alt det, som Jesus har befalet os. Mat 28:20. Siden er bl.a. en reaktion på nutidens udbredte forkyndelse af et evangelium, som søger at behage mennesker i stedet for Gud, Gal 1:10, og et forsøg på at rode bod på den skade formidlingen af dette falske evangelium har forvoldt, så at kristne kan blive forberedt til Jesu Kristi  genkomst og modstå den kommende vredesdom. Act 17:31; Luk 21:36.
   
Webstedet er først og fremmest blevet til, fordi jeg tror, at det er Guds vilje. Desuden har nedenstående drøm også været en inspiration til at gå i gang:

Søg Opad

Søg højere op. En drøm

I drømmen befandt jeg mig sammen med mange andre i lavlandet. Pludselig så jeg, at en tsunami strømmede ind over de store bjerge i horisonten. Jeg var lamslået. Dette var aldrig sket før. At Nådens Bjerge ikke kunne holde Dommens Vande tilbage havde indtil denne dag været utænkeligt. Men nu skete det! Snart blev jeg klar i hovedet og greb fat i den, som stod nærmest, og råbte, at vi var nødt til at flygte højere op i terrænet, for ikke at drukne. Mens vi bevægede opad, befandt vi os pludselig på en bro, som overnaturligt flød i luften. Så smal var den, at vi måtte gå på én række. Jeg førte an.
     Efter en tid ankom vi i sikkerhed for flodbølgen højt oppe i terrænet bag et stort hegn. Folk, som ikke havde vandret på broen, forsøgte desperat at komme ind til os. Selv om de tryglede og bad vagterne, mødte de kun en hård og nådesløs afvisning. De måtte blive udenfor hegnet. Det var for sent!

Med kærlig hilsen

Discipel af Jesus Kristus

Den nikænske Trosbekendelse er en opsummering af det, jeg tror på:

“Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne. Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv”.