Hvordan hjemmesiden bruges?

Kun få af os skal være undervisere i Ordet, for vi får en særlig hård dom, siger apostlen Jakob. Den følgende sætning indleder han med sige, at vi alle begår mange fejl, og kan fejle i vores tale. Jam 3:1-2. Jeg er heller ikke fuldkommen, så derfor er set meget vigtigt, at du gør som de gode folk i Berøa, og selv undersøger, om det, der skrives her, stemmer overens med Bibelen. Hvis den siger noget andet, så afvis det! Act 17:11,

Hvis markøren – elle fingeren – bevæges over et link til et bibelsted, popper teksten op på engelsk. (Denne mulighed findes desværre ikke på dansk). Bibelen New International Version er valgt som standard. Det er vigtigt også at studere den sammenhæng, som skriftstedet optræder i og hvem, det er skrevet til, for hvis et enkelt vers tages ud af dets kontekst, kan man få Bibelen til at sige stort set hvad som helst.

Hvis engelskkundskaberne ikke er så gode, er der lavet et skema, hvor bibelhenvisningerne kan konverteres. Se her.

Læs bibelen her: Den bedste danske udgave er Den autoriserede Bibel, som er at foretrække frem for Bibelen på Hverdagsdansk,  som ikke er helt så tro mod grundteksten.

Nye indlæg vil blive delt på Facebook.