Hvordan hjemmesiden bruges?

Apostlen Jakob siger, at kun få af os skal være undervisere i Ordet, og at lærere får en særlig hård dom. Jam 3:1. I den følgende sætning fortsætter han med sige, at vi alle begår mange fejl. Jam 3:2. Den ansvarlige for denne hjemmeside er heller ikke fuldkommen, så derfor er det meget vigtigt, at læseren gør som de gode folk i Berøa, og selv undersøger, om det, der skrives her, stemmer overens med Bibelen. Siger Guds Ord noget andet, er dét sandheden! Act 17:11.

Brug af bibelreferencer
Hvis markøren – elle fingeren – bevæges over et blodrødt link til et bibelsted, popper teksten op på engelsk. (Denne mulighed kan desværre ikke tilbydes på dansk). Bibelen, New International Version, er valgt som standard. Det er vigtigt også at studere den sammenhæng, som skriftstedet optræder i og hvem, det er skrevet til, for hvis et enkelt vers tages ud af dets kontekst, kan man få Bibelen til at sige stort set hvad som helst.

Forstå bibel-henvisningerne
Hvis engelskkundskaberne ikke er så gode, er der lavet et skema, hvor bibelhenvisningerne kan konverteres til dansk. Se her.

Læs bibelen her:
Den autoriserede Bibel, eller Bibelen på Hverdagsdansk
.

Nye indlæg vil blive delt på Facebook.